Spring naar content

Roots, dat werkt! is in het bezit van SNA Keurmerk

Februari jl. hebben we weer de jaarlijkse SNA Audit gehad en is de certificering weer verlengd voor de duur van 1 jaar. Maar wat houdt zo’n SNA keurmerk nou eigenlijk in voor u als opdrachtgever?

De SNA (Stichting Normering Arbeid) heeft als doel om de risico’s voor u als opdrachtgever op het gebied van aansprakelijkheidsstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW te verkleinen. Hierbij kunt u denken aan situaties waarbij het uitzendbureau waarmee u zaken doet geen loonheffing en/of omzetbelasting afdraagt. Dit valt onder de inlenersaansprakelijkheidsregeling. De belastingdienst kan u als opdrachtgever aansprakelijk stellen voor het betalen van heffingen en belasting wanneer wij dit niet of niet correct afdragen. Dit geldt ook in geval u de arbeidskracht aan derden doorleent.

Hier zit u als opdrachtgever natuurlijk niet op te wachten. U hebt een aantal mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken of zelf helemaal af te wentelen:

  1. Vraag het uitzendbureau waarmee u zaken doet naar een recente verklaring inzake goed betalingsgedrag. Uit deze verklaring kan worden afgeleid of de uitlener op dat moment (de datum van de verklaring) de loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald. Let wel op; dit biedt geen sluitende zekerheid dat u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld kunt worden, maar geeft wel inzicht in de situatie van het uitzendbureau.
  2. Als opdrachtgever kunt u een gedeelte van het factuurbedrag (gelijk aan het bedrag van de loonheffing en omzetbelasting) op de G-rekening van het uitzendbureau storten. Als aan de voorwaarden is voldaan voor het storten op de G-rekening, wordt u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld voor het bedrag dat op de G-rekening van het uitzendbureau is gestort.

SNA keurmerk en aansprakelijkheid

Door zaken te doen met een uitzendbureau die het SNA Keurmerk heeft, kunt u als opdrachtgever door de Belastingdienst gevrijwaard en/of volledig uitgesloten worden van deze aansprakelijkheid. Dat betreft een belangrijk fiscaal voordeel voor u als opdrachtgever en houdt in dat u niet hoeft op te draaien voor de betaling van (achterstallige) loonheffing en/of omzetbelasting aan de belastingdienst. Dit wordt ook wel de disculpatieregeling genoemd. Hiervoor gelden ook een aantal voorwaarden

  1. Als opdrachtgever doet u alleen zaken met uitzendbureaus die voldoen aan de NEN 4400-1 of NEN 4400-2. De uitzendbureaus dienen ten tijde van de dienstverlening opgenomen zijn in het SNA register. Op https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk/gecertificeerde-ondernemingen kunt u alle gecertificeerde ondernemingen vinden. Let hierbij op dat een bedrijf meerdere bv’s kan hebben. Het gaat dan specifiek om het bedrijf waarop de ingeleende medewerker verloond wordt.
  2. De factuur die u van het uitzendbureau ontvangt bevat in ieder geval het kenmerk van de overeenkomst, het tijdvak en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden
  3. U stort 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van het uitzendbureau. Belangrijk is ook om dit percentage aan te houden en niet het volledige factuurbedrag. Dit kan door de Belastingdienst als ongeldig bestempeld worden. Is er sprake van een verleggingsregeling voor de omzetbelasting, dan bedraagt het percentage 20%. Zorg er tevens voor dat u het bedrag stort op de G-rekening van het uitzendbureau zelf. Niet op die van bijvoorbeeld een zusteronderneming. Ook dan geldt de disculpatieregeling niet
  4. Vermeld altijd het factuurnummer en andere identificatiegegevens (betalingskenmerk, klantnummer, etc.) bij het betalen van de factuur
  5. Zorg dat u in het bezit bent van de gegevens met betrekking tot de overeenkomst (plaatsingsgegevens), manuren en betalingen en verwerk deze in uw administratie
  6. Zorg ervoor dat het uitzendbureau waarmee u zaken doet de identiteit van uw ingeleende krachten heeft gecontroleerd en, indien aan de orde, beschikt over een geldige verblijfs- of tewerkstelvergunning

Kort gezegd, wanneer u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, bent u gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid en is de disculpatieregeling van toepassing. U ontvangt met betrekking tot dit onderwerp geen boetes en hebt geen werk om tegenbewijs aan te tonen bij een onderzoek.

Aangezien wij het erg belangrijk vinden dat u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld kunt worden, kiezen wij ervoor om ons jaarlijks opnieuw te laten controleren en certificeren. Dit biedt u op fiscaal gebied de zekerheid waarnaar u verlangt!

Meest gelezen

jarno morrenhof op melkveebedrijf Poppe

Medewerker in beeld…

Bij sommige van onze medewerkers is de passie voor het boerenleven er met de paplepel ingegoten. Zo ook bij onze medewerker Jarno, bij wie we langsgingen voor een nieuwe ‘medewerker in beeld’. We gingen langs bij melkveebedrijf Poppe Herfte in Zwolle waar Jarno onlangs een vast contract heeft gekregen! Al 5,5 jaar is Jarno Morrenhof via Roots,…

Lees meer
vacature trekker

Een boete van €4500,- voorkomen? Zorg dat u de verplichte RI&E voor elkaar heeft!

Heeft u als ondernemer medewerkers in dienst, of gezinsleden die meewerken in het bedrijf? Dan bent u verplicht om een RI&E te hebben.

Lees meer
kmc aeres roots

KMC 2021

De introductieweek van de eerstejaars studenten op het Aeres in Dronten is in volle gang. Op maandag mochten alle eerstejaars kennismaken met Roots en het was weer een dag als vanouds. Met collega Hilbert als spreker en een leuke actie wisten we de aandacht te trekken en zo de studenten een eerste kennismaking met ons…

Lees meer
Scroll naar boven
Chat openen
Kunnen wij je helpen?
Hoi!
Kunnen wij je ergens mee helpen?