Spring naar content

Roots, dat werkt! is in het bezit van SNA Keurmerk

Februari jl. hebben we weer de jaarlijkse SNA Audit gehad en is de certificering weer verlengd voor de duur van 1 jaar. Maar wat houdt zo’n keurmerk nou eigenlijk in voor u als opdrachtgever?

De SNA (Stichting Normering Arbeid) heeft als doel om de risico’s voor u als opdrachtgever op het gebied van aansprakelijkheidsstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW te verkleinen. Hierbij kunt u denken aan situaties waarbij het uitzendbureau waarmee u zaken doet geen loonheffing en/of omzetbelasting afdraagt. Dit valt onder de inlenersaansprakelijkheidsregeling en houdt in dat, wanneer wij als uitzendbureau deze heffingen en belasting niet of niet correct zouden afdragen, de Belastingdienst u als opdrachtgever aansprakelijk kan stellen voor het betalen van deze heffingen. Dit geldt ook in geval u de arbeidskracht aan derden doorleent.

Hier zit u als opdrachtgever natuurlijk niet op te wachten. U hebt een aantal mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken of zelf helemaal af te wentelen:

  1. Vraag het uitzendbureau waarmee u zaken doet naar een recente verklaring inzake goed betalingsgedrag. Uit deze verklaring kan worden afgeleid of de uitlener op dat moment (de datum van de verklaring) de loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald. Let wel op; dit biedt geen sluitende zekerheid dat u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld kunt worden, maar geeft wel inzicht in de situatie van het uitzendbureau.
  2. Als opdrachtgever kunt u een gedeelte van het factuurbedrag (gelijk aan het bedrag van de loonheffing en omzetbelasting) op de G-rekening van het uitzendbureau storten. Als aan de voorwaarden is voldaan voor het storten op de G-rekening, wordt u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld voor het bedrag dat op de G-rekening van het uitzendbureau is gestort.


Aansprakelijkheid
Door zaken te doen met een uitzendbureau die het SNA Keurmerk heeft, kunt u als opdrachtgever door de Belastingdienst gevrijwaard en/of volledig uitgesloten worden van deze aansprakelijkheid. Dat betreft een belangrijk fiscaal voordeel voor u als opdrachtgever en houdt in dat u niet hoeft op te draaien voor de betaling van (achterstallige) loonheffing en/of omzetbelasting aan de belastingdienst. Dit wordt ook wel de disculpatieregeling genoemd. Hiervoor gelden ook een aantal voorwaarden:

  1. Als opdrachtgever doet u alleen zaken met uitzendbureaus die voldoen aan de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 en die ten tijde van de dienstverlening opgenomen zijn in het SNA register. Op https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk/gecertificeerde-ondernemingen kunt u alle gecertificeerde ondernemingen vinden. Let hierbij op dat een bedrijf meerdere bv’s kan hebben. Het gaat dan specifiek om het bedrijf waarop de ingeleende medewerker verloond wordt.
  2. De factuur die u van het uitzendbureau ontvangt bevat in ieder geval het kenmerk van de overeenkomst, het tijdvak en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden
  3. U stort 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van het uitzendbureau. Belangrijk is ook om dit percentage aan te houden en niet het volledige factuurbedrag. Dit kan door de Belastingdienst als ongeldig bestempeld worden. Is er sprake van een verleggingsregeling voor de omzetbelasting, dan bedraagt het percentage 20%. Zorg er tevens voor dat u het bedrag stort op de G-rekening van het uitzendbureau zelf, niet op die van bijvoorbeeld een zusteronderneming. Ook dan geldt de disculpatieregeling niet
  4. Vermeld altijd het factuurnummer en andere identificatiegegevens (betalingskenmerk, klantnummer, etc.) bij het betalen van de factuur
  5. Zorg dat u in het bezit bent van de gegevens met betrekking tot de overeenkomst (plaatsingsgegevens), manuren en betalingen en verwerk deze in uw administratie
  6. Zorg ervoor dat het uitzendbureau waarmee u zaken doet de identiteit van uw ingeleende krachten heeft gecontroleerd en, indien aan de orde, beschikt over een geldige verblijfs- of tewerkstelvergunning

Kort gezegd, wanneer u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, bent u gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid en is de disculpatieregeling van toepassing. U ontvangt met betrekking tot dit onderwerp geen boetes en hebt geen werk om tegenbewijs aan te tonen bij een onderzoek.

Aangezien wij het erg belangrijk vinden dat u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld kunt worden, kiezen wij ervoor om ons jaarlijks opnieuw te laten controleren en certificeren. Dit biedt u op fiscaal gebied de zekerheid waarnaar u verlangt!

4

Meest gelezen

Medewerker in beeld…

Wij vertellen jullie graag over onze medewerkers. Wie ze zijn, wat ze doen en wat ze zo mooi vinden aan de brede agrarische sector. Van losse klussen tot vaste werknemers, van melkvee tot akkerbouw. Dit keer lees je een interview met Klaas. Hij is werkzaam op meerdere bedrijven per dag. Wat hier de voordelen van…

Lees meer

Nieuwe collega – Ruben van der Woude

Sinds half mei hebben wij er een nieuwe collega bij! Ruben van der Woude zal ons team versterken als Relatiebeheerder Noord-West Overijssel. Ruben zal hierbij het gebied van Erna Mulder over nemen. Erna zal Roots, dat werkt! niet verlaten, maar zal de focus leggen op de strategische planning binnen het bedrijf. Inmiddels heeft Ruben al…

Lees meer
Roots bus met medewerker Zennie

Medewerker in beeld…

Wie werken er eigenlijk in ons ‘Roots Team’? En wat zijn de verschillende klussen en ervaringen van deze medewerkers? Met ‘Medewerker in beeld…’ komen we hier achter! Dit keer lees je een interview met Zennie, hij zit niet graag stil en werkt op veel verschillende plekken. Benieuwd waar? Lees dan snel verder!

Lees meer
Scroll naar boven
Chat openen
Kunnen wij je helpen?
Hoi!
Kunnen wij je ergens mee helpen?